โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
อำเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าเสร้าย้ายแล้ว โปรดไปที่เว็บไซต์ใหม่    http://banpasao-school.com
ติดต่อ-สอบถาม  E-mail: pasao_school@hotmail.com  Tel/Fax. 053-887 223

Free Web Hosting